Skip to main content

Almukantarat značenje

šta znači Almukantarat

Na latinici: Definicija i značenje reči Almukantarat (arap.)astronomija: krug na nebu para-lelan sa vidikom, horizontom

Reč Almukantarat sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (арап.) астр. круг на небу пара-лелан са видиком, хоризонтом


Almukantarat astr. krug na nebu para-lelan sa vidikom, horizontom...
Almoraham prvi mesec u godini po arabljanskom kalendaru....
Almandin min. crvenol>ubičasti granat . almarada bodež sa tri reza....
Almanah kalendar; godišnjak, zbornik koji izlazi godišnje....
Alma mater „časna majka", naziv za univerzitet i veliku školu....
Almaz dijamant....
Sve reči na slovo a