Skip to main content

Almanah značenje

Šta znači Almanah

Na latinici: Definicija i značenje reči Almanah (arap. al-manakh) kalendar; godišnjak, zbornik koji izlazi godišnje.

Reč Almanah napisana unazad: hanamla

Almanah se sastoji od 7 slova.

Šta je Almanah

На Ћирилици: (арап. ал-манакх) календар; годишњак, зборник који излази годишње.

Slično: 
Almukantarat astr. krug na nebu para-lelan sa vidikom, horizontom...
Almoraham prvi mesec u godini po arabljanskom kalendaru....
Almandin min. crvenol>ubičasti granat . almarada bodež sa tri reza....
Almanah kalendar; godišnjak, zbornik koji izlazi godišnje....
Alma mater „časna majka", naziv za univerzitet i veliku školu....
Almaz dijamant....
Sve reči na slovo a