Skip to main content

Almandin značenje

šta znači Almandin

Na latinici: Definicija i značenje reči Almandin (po gradu Alabanda u Maloj Aziji) min. crvenoljubičasti granat (dragi kamen). almarada (tl. almarada) bodež sa tri reza.

Reč Almandin sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (по граду Алабанда у Малој Азији) мин. црвенол>убичасти гранат (драги камен). алмарада (тл. алмарада) бодеж са три реза.


Almukantarat astr. krug na nebu para-lelan sa vidikom, horizontom...
Almoraham prvi mesec u godini po arabljanskom kalendaru....
Almandin min. crvenol>ubičasti granat . almarada bodež sa tri reza....
Almanah kalendar; godišnjak, zbornik koji izlazi godišnje....
Alma mater „časna majka", naziv za univerzitet i veliku školu....
Almaz dijamant....
Sve reči na slovo a