Skip to main content

Almaviva značenje

šta znači Almaviva

Na latinici: Definicija i značenje reči Almaviva vrsta kratkog ogrtača, nazvanog, verovatno, po grofu Almavivi, junaku Bomaršeove komedije i Mocartove opere „Figarova ženidba".

Reč Almaviva sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: врста кратког огртача, названог, вероватно, по грофу Алмавиви, јунаку Бомаршеове комедије и Моцартове опере „Фигарова женидба".


Almukantarat astr. krug na nebu para-lelan sa vidikom, horizontom...
Almoraham prvi mesec u godini po arabljanskom kalendaru....
Almandin min. crvenol>ubičasti granat . almarada bodež sa tri reza....
Almanah kalendar; godišnjak, zbornik koji izlazi godišnje....
Alma mater „časna majka", naziv za univerzitet i veliku školu....
Almaz dijamant....
Sve reči na slovo a