Skip to main content

Amon značenje

šta znači Amon

Na latinici: Definicija i značenje reči Amon (hebr. Amon, od grčke reči: Ammon) kit. glavno božanstvo starih Egipćana, koje su predstavljali sa ovnujskim rogovima; simbol stvaralačke snage i rađanja.

Reč Amon sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (хебр. Амон, грч. Аммон) кит. главно божанство старих Египћана, које су представљали са овнујским роговима; симбол стваралачке снаге и рађања.


Amorfija bezobličnost, nakaznost....
Amorfizam bezobličnost, nakaznost; min. bezobličnost, nekristalnost; supr. kr...
Amorfan bezobličan, nakazan; min. bezobličan, nekristalisan; supr. kristala...
Amortizirati 1. otplaćivati, vraćati neki dug postepeno; 2. izgubljenu hartiju o...
Amortizer tehn. sprava za ublažavanje potresa ....
Amortizacija l. postepeno, po zakonom utvrđenom planu izvođeno vraćanje duga, na...
Sve reči na slovo a