Skip to main content

Amortizirati značenje

šta znači Amortizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Amortizirati (od latinske reči: amortisare) 1. otplaćivati, vraćati neki dug postepeno; 2. izgubljenu hartiju od vrednosti ili dokument sudskim putem oglasiti nevažećim; 3. prodati ili ustupiti imanje crkvi („mrtvoj ruci"); amortirati.

Reč Amortizirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. амортисаре) 1. отплаћивати, враћати неки дуг постепено; 2. изгубљену хартију од вредности или документ судским путем огласити неважећим; 3. продати или уступити имање цркви („мртвој руци"); амортирати.


Amorfija bezobličnost, nakaznost....
Amorfizam bezobličnost, nakaznost; min. bezobličnost, nekristalnost; supr. kr...
Amorfan bezobličan, nakazan; min. bezobličan, nekristalisan; supr. kristala...
Amortizirati 1. otplaćivati, vraćati neki dug postepeno; 2. izgubljenu hartiju o...
Amortizer tehn. sprava za ublažavanje potresa ....
Amortizacija l. postepeno, po zakonom utvrđenom planu izvođeno vraćanje duga, na...
Sve reči na slovo a