Skip to main content

Amorfan značenje

šta znači Amorfan

Na latinici: Definicija i značenje reči Amorfan (od grčke reči: a-, morphe oblik) bezobličan, nakazan;Minerali: bezobličan, nekristalisan; supr. kristalan.

Reč Amorfan sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, морпхе облик) безобличан, наказан; мин. безобличан, некристалисан; супр. кристалан.


Amorfija bezobličnost, nakaznost....
Amorfizam bezobličnost, nakaznost; min. bezobličnost, nekristalnost; supr. kr...
Amorfan bezobličan, nakazan; min. bezobličan, nekristalisan; supr. kristala...
Amortizirati 1. otplaćivati, vraćati neki dug postepeno; 2. izgubljenu hartiju o...
Amortizer tehn. sprava za ublažavanje potresa ....
Amortizacija l. postepeno, po zakonom utvrđenom planu izvođeno vraćanje duga, na...
Sve reči na slovo a