Skip to main content

Amortizacija značenje

šta znači Amortizacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Amortizacija (od latinske reči: amortisatio) l. postepeno, po zakonom utvrđenom planu izvođeno vraćanje duga, naročito državnih zajmo-va; 2. sudski postupak kojim se izgubljene hartije od vrednosti i dokumenta oglašu-ju za nevažeće (mortifikacija); 3. poste-peni otpis vrednosti investirane imovine; 4. otuđenje nepokretnog imanja iz sve-tovnih ruku i predavanje crkvi („mrtvoj ruci"); amortizman.

Reč Amortizacija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. амортисатио) л. постепено, по законом утврђеном плану извођено враћање дуга, нарочито државних зајмо-ва; 2. судски поступак којим се изгубљене хартије од вредности и документа оглашу-ју за неважеће (мортификација); 3. посте-пени отпис вредности инвестиране имовине; 4. отуђење непокретног имања из све-товних руку и предавање цркви („мртвој руци"); амортизман.


Amorfija bezobličnost, nakaznost....
Amorfizam bezobličnost, nakaznost; min. bezobličnost, nekristalnost; supr. kr...
Amorfan bezobličan, nakazan; min. bezobličan, nekristalisan; supr. kristala...
Amortizirati 1. otplaćivati, vraćati neki dug postepeno; 2. izgubljenu hartiju o...
Amortizer tehn. sprava za ublažavanje potresa ....
Amortizacija l. postepeno, po zakonom utvrđenom planu izvođeno vraćanje duga, na...
Sve reči na slovo a