Skip to main content

Amoniemija značenje

šta znači Amoniemija

Na latinici: Definicija i značenje reči Amoniemija (od grčke reči: ammoniakon amonijak, haima krv)medicina: trovanje krvi amonijakom.

Reč Amoniemija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аммониакон амонијак, хаима крв) мед. тровање крви амонијаком.


Amorfija bezobličnost, nakaznost....
Amorfizam bezobličnost, nakaznost; min. bezobličnost, nekristalnost; supr. kr...
Amorfan bezobličan, nakazan; min. bezobličan, nekristalisan; supr. kristala...
Amortizirati 1. otplaćivati, vraćati neki dug postepeno; 2. izgubljenu hartiju o...
Amortizer tehn. sprava za ublažavanje potresa ....
Amortizacija l. postepeno, po zakonom utvrđenom planu izvođeno vraćanje duga, na...
Sve reči na slovo a