Skip to main content

Amonijak značenje

šta znači Amonijak

Na latinici: Definicija i značenje reči Amonijak (od grčke reči: ammoniakćn, latinski salammoniacus)hemija: jedinjenje azota i vodonika, bezbojan gas, ljutog i neprijatnog mirisa koji izaziva suze, otrovan i nagriza kožu (naziv po Amoniji, oblast u Libiji, koja je dobila ime pood egipatske reči: bogu Amon-u).

Reč Amonijak sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. аммониакћн, лат. саламмониацус) хем. једињење азота и водоника, безбојан гас, љутог и непријатног мириса који изазива сузе, отрован и нагриза кожу (назив по Амонији, област у Либији, која је добила име по ег. богу Амон-у).


Amorfija bezobličnost, nakaznost....
Amorfizam bezobličnost, nakaznost; min. bezobličnost, nekristalnost; supr. kr...
Amorfan bezobličan, nakazan; min. bezobličan, nekristalisan; supr. kristala...
Amortizirati 1. otplaćivati, vraćati neki dug postepeno; 2. izgubljenu hartiju o...
Amortizer tehn. sprava za ublažavanje potresa ....
Amortizacija l. postepeno, po zakonom utvrđenom planu izvođeno vraćanje duga, na...
Sve reči na slovo a