Skip to main content

Amonij(um) značenje

šta znači Amonij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Amonij(um) (latinski amonium)hemija: jedinjenje azota i vodonika, kao sastavni deo nišadora i dr. složenih jedinjenja.

Reč Amonij(um) sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. амониум) хем. једињење азота и водоника, као саставни део нишадора и др. сложених једињења.


Amorfija bezobličnost, nakaznost....
Amorfizam bezobličnost, nakaznost; min. bezobličnost, nekristalnost; supr. kr...
Amorfan bezobličan, nakazan; min. bezobličan, nekristalisan; supr. kristala...
Amortizirati 1. otplaćivati, vraćati neki dug postepeno; 2. izgubljenu hartiju o...
Amortizer tehn. sprava za ublažavanje potresa ....
Amortizacija l. postepeno, po zakonom utvrđenom planu izvođeno vraćanje duga, na...
Sve reči na slovo a