Skip to main content

Amoniti značenje

šta znači Amoniti

Na latinici: Definicija i značenje reči Amoniti (hebr. Amon, od grčke reči: nastavak -ites, od latinske reči: cornu Ammonis Amonov rog)geologija: poput ovnujskih rogova savijene okamenotine jedne izumrle vrste glavonožaca;isto znači i Amon.

Reč Amoniti sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (хебр. Амон, грч. наставак -итес, нлат. цорну Аммонис Амонов рог) геол. попут овнујских рогова савијене окаменотине једне изумрле врсте главоножаца; уп. Амон.


Amorfija bezobličnost, nakaznost....
Amorfizam bezobličnost, nakaznost; min. bezobličnost, nekristalnost; supr. kr...
Amorfan bezobličan, nakazan; min. bezobličan, nekristalisan; supr. kristala...
Amortizirati 1. otplaćivati, vraćati neki dug postepeno; 2. izgubljenu hartiju o...
Amortizer tehn. sprava za ublažavanje potresa ....
Amortizacija l. postepeno, po zakonom utvrđenom planu izvođeno vraćanje duga, na...
Sve reči na slovo a