Skip to main content

Amoralizam značenje

šta znači Amoralizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Amoralizam (latinski a-mos, moriš) fil. bezmoralnost (ovako je nemački filozof Niče nazvao svoje etičko shvatanje, koje odbacuje dotadanji moral).

Reč Amoralizam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. а-мос, мориш) фил. безморалност (овако је немачки филозоф Ниче назвао своје етичко схватање, које одбацује дотадањи морал).


Amorfija bezobličnost, nakaznost....
Amorfizam bezobličnost, nakaznost; min. bezobličnost, nekristalnost; supr. kr...
Amorfan bezobličan, nakazan; min. bezobličan, nekristalisan; supr. kristala...
Amortizirati 1. otplaćivati, vraćati neki dug postepeno; 2. izgubljenu hartiju o...
Amortizer tehn. sprava za ublažavanje potresa ....
Amortizacija l. postepeno, po zakonom utvrđenom planu izvođeno vraćanje duga, na...
Sve reči na slovo a