Skip to main content

Amoreti značenje

šta znači Amoreti

Na latinici: Definicija i značenje reči Amoreti (ital. amoretti) št. slike malih bogova ljubavi u staroj rimskoj umetnosti i umetnosti renesanse i novog doba: ljupki likovi krilate dečice zabavljene raznim poslovima; amoriti

Reč Amoreti sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. аморетти) шт. слике малих богова љубави у старој римској уметности и уметности ренесансе и новог доба: љупки ликови крилате дечице забављене разним пословима; аморити


Amorfija bezobličnost, nakaznost....
Amorfizam bezobličnost, nakaznost; min. bezobličnost, nekristalnost; supr. kr...
Amorfan bezobličan, nakazan; min. bezobličan, nekristalisan; supr. kristala...
Amortizirati 1. otplaćivati, vraćati neki dug postepeno; 2. izgubljenu hartiju o...
Amortizer tehn. sprava za ublažavanje potresa ....
Amortizacija l. postepeno, po zakonom utvrđenom planu izvođeno vraćanje duga, na...
Sve reči na slovo a