Skip to main content

Amorozo značenje

šta znači Amorozo

Na latinici: Definicija i značenje reči Amorozo (ital. amoroso) l. muz. v. amabile; 2. ljubavnik, zaljubljeni.

Reč Amorozo sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. аморосо) л. муз. в. амабиле; 2. љубавник, заљубљени.


Amorfija bezobličnost, nakaznost....
Amorfizam bezobličnost, nakaznost; min. bezobličnost, nekristalnost; supr. kr...
Amorfan bezobličan, nakazan; min. bezobličan, nekristalisan; supr. kristala...
Amortizirati 1. otplaćivati, vraćati neki dug postepeno; 2. izgubljenu hartiju o...
Amortizer tehn. sprava za ublažavanje potresa ....
Amortizacija l. postepeno, po zakonom utvrđenom planu izvođeno vraćanje duga, na...
Sve reči na slovo a