Skip to main content

Ampelografija značenje

šta znači Ampelografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ampelografija (od grčke reči: ampelos čokot; vinograd, graphia) nauka o vrstama vinove loze i grožđa.

Reč Ampelografija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. ампелос чокот; виноград, грапхиа) наука о врстама винове лозе и грожђа.


Amprsupa supa od uprženog brašna...
Ampule ispupčena, bokasta bočica za mast, ulje, belilo; crkve--ni sud u kom...
Amportirati voj. oteti, zauzeti, osvojiti; anportirati se, planuti, ri-srditi se...
Amportiranje voj. zauzimanje, otimanje, osvajanje....
Amploaje službenik, niži činovnik; nameštenih, pomoćnik, kalfa....
Amplificirati proširiti, proširiva™, razviti, razvijati, razgranato, razgranavati...
Sve reči na slovo a