Skip to main content

Ampule značenje

šta znači Ampule

Na latinici: Definicija i značenje reči Ampule (latinski ampulla bočica) ispupčena, bokasta bočica za mast, ulje, belilo; crkve--ni sud u kome se drži vino i voda za pričešćivanje (u katoličkoj crkvi); inat. bokasto proširenje na cevkastim organi-ma, npr. na po jednom kraju polukružnih kanala uva itd.;tehnika: staklo električne sijalice

Reč Ampule sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. ампулла бочица) испупчена, бокаста бочица за маст, уље, белило; цркве--ни суд у коме се држи вино и вода за причешћивање (у католичкој цркви); инат. бокасто проширење на цевкастим органи-ма, нпр. на по једном крају полукружних канала ува итд.; тех. стакло електричне сијалице


Amprsupa supa od uprženog brašna...
Ampule ispupčena, bokasta bočica za mast, ulje, belilo; crkve--ni sud u kom...
Amportirati voj. oteti, zauzeti, osvojiti; anportirati se, planuti, ri-srditi se...
Amportiranje voj. zauzimanje, otimanje, osvajanje....
Amploaje službenik, niži činovnik; nameštenih, pomoćnik, kalfa....
Amplificirati proširiti, proširiva™, razviti, razvijati, razgranato, razgranavati...
Sve reči na slovo a