Skip to main content

Amprsupa značenje

šta znači Amprsupa

Na latinici: Definicija i značenje reči Amprsupa supa od uprženog brašna

Reč Amprsupa sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: супа од упрженог брашна


Amprsupa supa od uprženog brašna...
Ampule ispupčena, bokasta bočica za mast, ulje, belilo; crkve--ni sud u kom...
Amportirati voj. oteti, zauzeti, osvojiti; anportirati se, planuti, ri-srditi se...
Amportiranje voj. zauzimanje, otimanje, osvajanje....
Amploaje službenik, niži činovnik; nameštenih, pomoćnik, kalfa....
Amplificirati proširiti, proširiva™, razviti, razvijati, razgranato, razgranavati...
Sve reči na slovo a