Skip to main content

Amprsupa

Šta znači Amprsupa


Amprsupa značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Amprsupa supa od uprženog brašna

Reč Amprsupa napisana unazad: apusrpma

Amprsupa se sastoji od 8 slova.

sta je Amprsupa

Slično:
Šta znači Amprsupa supa od uprženog brašna...
Šta znači Ampule ispupčena, bokasta bočica za mast, ulje, belilo; crkve--ni ...
Šta znači Amportirati voj. oteti, zauzeti, osvojiti; anportirati se, planuti, ri...
Šta znači Amportiranje voj. zauzimanje, otimanje, osvajanje....
Šta znači Amploaje službenik, niži činovnik; nameštenih, pomoćnik, kalfa....
Šta znači Amplificirati proširiti, proširiva™, razviti, razvijati, razgranato, ra...