Skip to main content

Ampelurgija značenje

šta znači Ampelurgija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ampelurgija (od grčke reči: ampelurnfa) vinogradar-stvo

Reč Ampelurgija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. ампелурнфа) виноградар-ство


Amprsupa supa od uprženog brašna...
Ampule ispupčena, bokasta bočica za mast, ulje, belilo; crkve--ni sud u kom...
Amportirati voj. oteti, zauzeti, osvojiti; anportirati se, planuti, ri-srditi se...
Amportiranje voj. zauzimanje, otimanje, osvajanje....
Amploaje službenik, niži činovnik; nameštenih, pomoćnik, kalfa....
Amplificirati proširiti, proširiva™, razviti, razvijati, razgranato, razgranavati...
Sve reči na slovo a