Skip to main content

Amper značenje

šta znači Amper

Na latinici: Definicija i značenje reči Amper fiz. jedinica za merenje jačine električne struje, nazvana po slavnom francuskom matematičaru i fizičaru A. Amperu (1775— 1836): jačina struje koja prolazeći kroz dva pravolinijska paralelna pro-vodnika na međusobnom odstojanju od l m uzrokuje između njih silu 2 H10"- njutna.

Reč Amper sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: физ. јединица за мерење јачине електричне струје, названа по славном франц. математичару и физичару А. Амперу (1775— 1836): јачина струје која пролазећи кроз два праволинијска паралелна про-водника на међусобном одстојању од л м узрокује између њих силу 2 Х10"- њутна.


Amprsupa supa od uprženog brašna...
Ampule ispupčena, bokasta bočica za mast, ulje, belilo; crkve--ni sud u kom...
Amportirati voj. oteti, zauzeti, osvojiti; anportirati se, planuti, ri-srditi se...
Amportiranje voj. zauzimanje, otimanje, osvajanje....
Amploaje službenik, niži činovnik; nameštenih, pomoćnik, kalfa....
Amplificirati proširiti, proširiva™, razviti, razvijati, razgranato, razgranavati...
Sve reči na slovo a