Skip to main content

Ampermetar značenje

šta znači Ampermetar

Na latinici: Definicija i značenje reči Ampermetar (fr. Ampere, od grčke reči: metron mera)fizika: tehnički istrument za merenje jačine električne struje; galvanometar čija ska-zaljka neposredno, na jednoj skali, pokazuje broj ampera koji protiču kroz kalem žice.

Reč Ampermetar sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. Ампере, грч. метрон мера) физ. технички иструмент за мерење јачине електричне струје; галванометар чија ска-заљка непосредно, на једној скали, показује број ампера који протичу кроз калем жице.


Amprsupa supa od uprženog brašna...
Ampule ispupčena, bokasta bočica za mast, ulje, belilo; crkve--ni sud u kom...
Amportirati voj. oteti, zauzeti, osvojiti; anportirati se, planuti, ri-srditi se...
Amportiranje voj. zauzimanje, otimanje, osvajanje....
Amploaje službenik, niži činovnik; nameštenih, pomoćnik, kalfa....
Amplificirati proširiti, proširiva™, razviti, razvijati, razgranato, razgranavati...
Sve reči na slovo a