Skip to main content

Ampir značenje

šta znači Ampir

Na latinici: Definicija i značenje reči Ampir (fr. empire) carstvo, carevina, naročito francuska za vreme Napoleone I i Napoleone Š; ampir-stilstkl francuske umetnosti za vreme Napoleone I, koji je podražavao staru rimsku umetnost iz doba careva.

Reč Ampir sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. емпире) царство, царевина, нарочито француска за време Наполеоне И и Наполеоне Ш; ампир-стилсткл француске уметности за време Наполеоне И, који је подражавао стару римску уметност из доба царева.


Amprsupa supa od uprženog brašna...
Ampule ispupčena, bokasta bočica za mast, ulje, belilo; crkve--ni sud u kom...
Amportirati voj. oteti, zauzeti, osvojiti; anportirati se, planuti, ri-srditi se...
Amportiranje voj. zauzimanje, otimanje, osvajanje....
Amploaje službenik, niži činovnik; nameštenih, pomoćnik, kalfa....
Amplificirati proširiti, proširiva™, razviti, razvijati, razgranato, razgranavati...
Sve reči na slovo a