Skip to main content

Amplifikacija značenje

šta znači Amplifikacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Amplifikacija (latinski amplificatio) proširi-vanje, proširenje, razvijanje, razgranja-vanje, pojačavanje, uveličavanje; razrada, šira obrada; iscrpio govorničko izlaganje.

Reč Amplifikacija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. амплифицатио) прошири-вање, проширење, развијање, разграња-вање, појачавање, увеличавање; разрада, шира обрада; исцрпио говорничко излагање.


Amprsupa supa od uprženog brašna...
Ampule ispupčena, bokasta bočica za mast, ulje, belilo; crkve--ni sud u kom...
Amportirati voj. oteti, zauzeti, osvojiti; anportirati se, planuti, ri-srditi se...
Amportiranje voj. zauzimanje, otimanje, osvajanje....
Amploaje službenik, niži činovnik; nameštenih, pomoćnik, kalfa....
Amplificirati proširiti, proširiva™, razviti, razvijati, razgranato, razgranavati...
Sve reči na slovo a