Skip to main content

Amplifikativan značenje

šta znači Amplifikativan

Na latinici: Definicija i značenje reči Amplifikativan (od latinske reči: amplificativus) proširivan, koji proširuje, koji uveličava, uveličavajući.

Reč Amplifikativan sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (нлат. амплифицативус) прошириван, који проширује, који увеличава, увеличавајући.


Amprsupa supa od uprženog brašna...
Ampule ispupčena, bokasta bočica za mast, ulje, belilo; crkve--ni sud u kom...
Amportirati voj. oteti, zauzeti, osvojiti; anportirati se, planuti, ri-srditi se...
Amportiranje voj. zauzimanje, otimanje, osvajanje....
Amploaje službenik, niži činovnik; nameštenih, pomoćnik, kalfa....
Amplificirati proširiti, proširiva™, razviti, razvijati, razgranato, razgranavati...
Sve reči na slovo a