Skip to main content

Amputacija značenje

šta znači Amputacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Amputacija (latinski amputatio odsecanje)medicina: potpuno odvajanje, odsecanje ranjenih, razmrskanih, spaljenih i uopšte neizleči-vih delova tela;figurativno: potpuno i nasilno odvajanje jednog dela od neke celine.

Reč Amputacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. ампутатио одсецање) мед. потпуно одвајање, одсецање рањених, размрсканих, спаљених и уопште неизлечи-вих делова тела; фиг. потпуно и насилно одвајање једног дела од неке целине.


Amprsupa supa od uprženog brašna...
Ampule ispupčena, bokasta bočica za mast, ulje, belilo; crkve--ni sud u kom...
Amportirati voj. oteti, zauzeti, osvojiti; anportirati se, planuti, ri-srditi se...
Amportiranje voj. zauzimanje, otimanje, osvajanje....
Amploaje službenik, niži činovnik; nameštenih, pomoćnik, kalfa....
Amplificirati proširiti, proširiva™, razviti, razvijati, razgranato, razgranavati...
Sve reči na slovo a