Skip to main content

Amputacija značenje

Šta znači Amputacija


Amputacija

latinica:

Definicija i značenje reči Amputacija (latinski amputatio odsecanje) medicina: potpuno odvajanje, odsecanje ranjenih, razmrskanih, spaljenih i uopšte neizlečivih delova tela; figurativno: potpuno i nasilno odvajanje jednog dela od neke celine.

Reč Amputacija napisana unazad: ajicatupma

Amputacija se sastoji od 10 slova.

sta je Amputacija

Slično:
Šta znači Amprsupa supa od uprženog brašna...
Šta znači Ampule ispupčena, bokasta bočica za mast, ulje, belilo; crkve--ni ...
Šta znači Amportirati voj. oteti, zauzeti, osvojiti; anportirati se, planuti, ri...
Šta znači Amportiranje voj. zauzimanje, otimanje, osvajanje....
Šta znači Amploaje službenik, niži činovnik; nameštenih, pomoćnik, kalfa....
Šta znači Amplificirati proširiti, proširiva™, razviti, razvijati, razgranato, ra...