Skip to main content

Amputirati značenje

šta znači Amputirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Amputirati (latinski amputare odsedati)medicina: odvojiti, odseći;figurativno: otcepiti, nasilno odvojiti.

Reč Amputirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. ампутаре одседати) мед. одвојити, одсећи; фиг. отцепити, насилно одвојити.


Amprsupa supa od uprženog brašna...
Ampule ispupčena, bokasta bočica za mast, ulje, belilo; crkve--ni sud u kom...
Amportirati voj. oteti, zauzeti, osvojiti; anportirati se, planuti, ri-srditi se...
Amportiranje voj. zauzimanje, otimanje, osvajanje....
Amploaje službenik, niži činovnik; nameštenih, pomoćnik, kalfa....
Amplificirati proširiti, proširiva™, razviti, razvijati, razgranato, razgranavati...
Sve reči na slovo a