Skip to main content

Ani futuri značenje

šta znači Ani futuri

Na latinici: Definicija i značenje reči Ani futuri (latinski anni futuri) iduće, naredne godine.

Reč Ani futuri sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. анни футури) идуће, наредне године.


Anihilirati poništiti, ukinuti, opovrći, opovrgavanje....
Anihilacija poništa-vanje, ukidanje, opovrgavanje. ...
Ani futuri iduće, naredne godine....
Anis bog. onajs, biljka čiji se plod upotrebljava kao začin, kao dodatak...
Aniridija med. nedostatak dužice u oku....
Ani precedentis prošle godine....
Sve reči na slovo a