Skip to main content

Ani precedentis značenje

šta znači Ani precedentis

Na latinici: Definicija i značenje reči Ani precedentis (latinski anni praecedentis) prošle godine.

Reč Ani precedentis sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (лат. анни праецедентис) прошле године.


Anihilirati poništiti, ukinuti, opovrći, opovrgavanje....
Anihilacija poništa-vanje, ukidanje, opovrgavanje. ...
Ani futuri iduće, naredne godine....
Anis bog. onajs, biljka čiji se plod upotrebljava kao začin, kao dodatak...
Aniridija med. nedostatak dužice u oku....
Ani precedentis prošle godine....
Sve reči na slovo a