Skip to main content

Anihilirati značenje

šta znači Anihilirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Anihilirati (latinski annihilare) poništiti, ukinuti, opovrći, opovrgavanje.

Reč Anihilirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. аннихиларе) поништити, укинути, оповрћи, оповргавање.


Anihilirati poništiti, ukinuti, opovrći, opovrgavanje....
Anihilacija poništa-vanje, ukidanje, opovrgavanje. ...
Ani futuri iduće, naredne godine....
Anis bog. onajs, biljka čiji se plod upotrebljava kao začin, kao dodatak...
Aniridija med. nedostatak dužice u oku....
Ani precedentis prošle godine....
Sve reči na slovo a