Skip to main content

Ani kurentis značenje

šta znači Ani kurentis

Na latinici: Definicija i značenje reči Ani kurentis (latinski anni currentis).TeKyhe, ove godine; ano kurente.

Reč Ani kurentis sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. анни цуррентис).ТеКyхе, ове године; ано куренте.


Anihilirati poništiti, ukinuti, opovrći, opovrgavanje....
Anihilacija poništa-vanje, ukidanje, opovrgavanje. ...
Ani futuri iduće, naredne godine....
Anis bog. onajs, biljka čiji se plod upotrebljava kao začin, kao dodatak...
Aniridija med. nedostatak dužice u oku....
Ani precedentis prošle godine....
Sve reči na slovo a