Skip to main content

Anidroza značenje

šta znači Anidroza

Na latinici: Definicija i značenje reči Anidroza (od grčke reči: ap-, idros znoj)medicina: potpuno odsustvo izlučivanja znoja usled nedostatka znojnih žlezda.

Reč Anidroza sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. ап-, идрос зној) мед. потпуно одсуство излучивања зноја услед недостатка знојних жлезда.


Anihilirati poništiti, ukinuti, opovrći, opovrgavanje....
Anihilacija poništa-vanje, ukidanje, opovrgavanje. ...
Ani futuri iduće, naredne godine....
Anis bog. onajs, biljka čiji se plod upotrebljava kao začin, kao dodatak...
Aniridija med. nedostatak dužice u oku....
Ani precedentis prošle godine....
Sve reči na slovo a