Skip to main content

Anil značenje

šta znači Anil

Na latinici: Definicija i značenje reči Anil (arap. an-nil,od španske reči: anil) bog. indigo biljka u Indiji, od koje se dobiva anilin.

Reč Anil sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (арап. ан-нил, шп. анил) бог. индиго биљка у Индији, од које се добива анилин.


Anihilirati poništiti, ukinuti, opovrći, opovrgavanje....
Anihilacija poništa-vanje, ukidanje, opovrgavanje. ...
Ani futuri iduće, naredne godine....
Anis bog. onajs, biljka čiji se plod upotrebljava kao začin, kao dodatak...
Aniridija med. nedostatak dužice u oku....
Ani precedentis prošle godine....
Sve reči na slovo a