Skip to main content

Anilin značenje

šta znači Anilin

Na latinici: Definicija i značenje reči Anilin (arap. an-nil)hemija: bezbojno, aromatič-no ulje, od koga se spravljaju razne lepe boje, tzv. anilinske boje; dobiva se od indigo-biljke (anil); benzidam, kristalni, kijanol.

Reč Anilin napisana unazad: nilinA i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (арап. ан-нил) хем. безбојно, ароматич-но уље, од кога се справљају разне лепе боје, тзв. анилинске боје; добива се од индиго-биљке (анил); бензидам, кристални, кијанол.

Slično: 
Anihilirati poništiti, ukinuti, opovrći, opovrgavanje....
Anihilacija poništa-vanje, ukidanje, opovrgavanje. ...
Ani futuri iduće, naredne godine....
Anis bog. onajs, biljka čiji se plod upotrebljava kao začin, kao dodatak...
Aniridija med. nedostatak dužice u oku....
Ani precedentis prošle godine....
Sve reči na slovo a