Skip to main content

Anilizam značenje

šta znači Anilizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Anilizam (arap. an-nil)medicina: trovanje anili-nom.

Reč Anilizam sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (арап. ан-нил) мед. тровање анили-ном.


Anihilirati poništiti, ukinuti, opovrći, opovrgavanje....
Anihilacija poništa-vanje, ukidanje, opovrgavanje. ...
Ani futuri iduće, naredne godine....
Anis bog. onajs, biljka čiji se plod upotrebljava kao začin, kao dodatak...
Aniridija med. nedostatak dužice u oku....
Ani precedentis prošle godine....
Sve reči na slovo a