Skip to main content

Animal značenje

šta znači Animal

Na latinici: Definicija i značenje reči Animal (latinski animal) živo biće, živi stvor; životinja.

Reč Animal sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. анимал) живо биће, живи створ; животиња.


Anihilirati poništiti, ukinuti, opovrći, opovrgavanje....
Anihilacija poništa-vanje, ukidanje, opovrgavanje. ...
Ani futuri iduće, naredne godine....
Anis bog. onajs, biljka čiji se plod upotrebljava kao začin, kao dodatak...
Aniridija med. nedostatak dužice u oku....
Ani precedentis prošle godine....
Sve reči na slovo a