Skip to main content

Animalan značenje

šta znači Animalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Animalan (latinski animalis) životinjski; ani-malna hrana meso, mleko, jaja itd.

Reč Animalan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. анималис) животињски; ани-мална храна месо, млеко, јаја итд.


Anihilirati poništiti, ukinuti, opovrći, opovrgavanje....
Anihilacija poništa-vanje, ukidanje, opovrgavanje. ...
Ani futuri iduće, naredne godine....
Anis bog. onajs, biljka čiji se plod upotrebljava kao začin, kao dodatak...
Aniridija med. nedostatak dužice u oku....
Ani precedentis prošle godine....
Sve reči na slovo a