Skip to main content

Animalist(a) značenje

šta znači Animalist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Animalist(a) (latinski anlmal životinja) um umetnik (slikar ili va j ar) koji radi životinje.

Reč Animalist(a) sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. анлмал животиња) ум уметник (сликар или ва ј ар) који ради животиње.


Anihilirati poništiti, ukinuti, opovrći, opovrgavanje....
Anihilacija poništa-vanje, ukidanje, opovrgavanje. ...
Ani futuri iduće, naredne godine....
Anis bog. onajs, biljka čiji se plod upotrebljava kao začin, kao dodatak...
Aniridija med. nedostatak dužice u oku....
Ani precedentis prošle godine....
Sve reči na slovo a