Skip to main content

Animalizirati značenje

šta znači Animalizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Animalizirati (od latinske reči: animalisare)zoologija: hra-nljivu materiju koju sadrži u sebi hrana pretvoriti, u organima za varenje hrane, u materije živog tela; pamuk udesiti tako da se može bojadisati kao vuna;figurativno: poži-votinjiti, poživotinjivati.

Reč Animalizirati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. анималисаре) зоол. хра-нљиву материју коју садржи у себи храна претворити, у органима за варење хране, у материје живог тела; памук удесити тако да се може бојадисати као вуна; фиг. пожи-вотињити, поживотињивати.


Anihilirati poništiti, ukinuti, opovrći, opovrgavanje....
Anihilacija poništa-vanje, ukidanje, opovrgavanje. ...
Ani futuri iduće, naredne godine....
Anis bog. onajs, biljka čiji se plod upotrebljava kao začin, kao dodatak...
Aniridija med. nedostatak dužice u oku....
Ani precedentis prošle godine....
Sve reči na slovo a