Skip to main content

Animatizam značenje

šta znači Animatizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Animatizam (latinski anima duša) učenje i verovanje da sve što postoji ima dušu, da je živo (kod primitivnih naroda).

Reč Animatizam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. анима душа) учење и веровање да све што постоји има душу, да је живо (код примитивних народа).


Anihilirati poništiti, ukinuti, opovrći, opovrgavanje....
Anihilacija poništa-vanje, ukidanje, opovrgavanje. ...
Ani futuri iduće, naredne godine....
Anis bog. onajs, biljka čiji se plod upotrebljava kao začin, kao dodatak...
Aniridija med. nedostatak dužice u oku....
Ani precedentis prošle godine....
Sve reči na slovo a