Skip to main content

Animirati značenje

Šta znači Animirati


Animirati

latinica:

Definicija i značenje reči Animirati (latinski animare) dati dušu ili duh, o živiti; podstaknuti, obodriti, pobuditi, oduševiti, zagrejati, podstrekavati, podbadati.

Reč Animirati napisana unazad: itarimina

Animirati se sastoji od 9 slova.

sta je Animirati

Slično:
Šta znači Anihilirati poništiti, ukinuti, opovrći, opovrgavanje....
Šta znači Anihilacija poništa-vanje, ukidanje, opovrgavanje. ...
Šta znači Ani futuri iduće, naredne godine....
Šta znači Anis bog. onajs, biljka čiji se plod upotrebljava kao začin, ka...
Šta znači Aniridija med. nedostatak dužice u oku....
Šta znači Ani precedentis prošle godine....