Skip to main content

Animist(a) značenje

Šta znači Animist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Animist(a) (latinski anima) fil. pristalica ani-mizma.

Reč Animist(a) napisana unazad: )a(tsimina

Animist(a) se sastoji od 10 slova.

Šta je Animist(a)

На Ћирилици: (лат. анима) фил. присталица ани-мизма.

Slično: 
Anihilirati poništiti, ukinuti, opovrći, opovrgavanje....
Anihilacija poništa-vanje, ukidanje, opovrgavanje. ...
Ani futuri iduće, naredne godine....
Anis bog. onajs, biljka čiji se plod upotrebljava kao začin, kao dodatak...
Aniridija med. nedostatak dužice u oku....
Ani precedentis prošle godine....
Sve reči na slovo