Skip to main content

Animizam značenje

šta znači Animizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Animizam (latinski anima duh, duša) fil. 1. veoma raširene verovanje primitivnih naroda o delovanju duša i duhovnih sila u prirodi; 2. metafizičke shvatanje duše i duhovnoga kao životnog principa od koga zavisi svaka delatnost tela; 3. vera u duhove.

Reč Animizam sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. анима дух, душа) фил. 1. веома раширене веровање примитивних народа о деловању душа и духовних сила у природи; 2. метафизичке схватање душе и духовнога као животног принципа од кога зависи свака делатност тела; 3. вера у духове.


Anihilirati poništiti, ukinuti, opovrći, opovrgavanje....
Anihilacija poništa-vanje, ukidanje, opovrgavanje. ...
Ani futuri iduće, naredne godine....
Anis bog. onajs, biljka čiji se plod upotrebljava kao začin, kao dodatak...
Aniridija med. nedostatak dužice u oku....
Ani precedentis prošle godine....
Sve reči na slovo a