Skip to main content

Animo značenje

šta znači Animo

Na latinici: Definicija i značenje reči Animo (latinski animus duh, duša)pravo: s predumišljajem, u nameri.

Reč Animo sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. анимус дух, душа) прав. с предумишљајем, у намери.


Anihilirati poništiti, ukinuti, opovrći, opovrgavanje....
Anihilacija poništa-vanje, ukidanje, opovrgavanje. ...
Ani futuri iduće, naredne godine....
Anis bog. onajs, biljka čiji se plod upotrebljava kao začin, kao dodatak...
Aniridija med. nedostatak dužice u oku....
Ani precedentis prošle godine....
Sve reči na slovo a