Skip to main content

Animozo značenje

šta znači Animozo

Na latinici: Definicija i značenje reči Animozo (ital. animoso) muz. srčano, hrabro, živahno.

Reč Animozo sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. анимосо) муз. срчано, храбро, живахно.


Anihilirati poništiti, ukinuti, opovrći, opovrgavanje....
Anihilacija poništa-vanje, ukidanje, opovrgavanje. ...
Ani futuri iduće, naredne godine....
Anis bog. onajs, biljka čiji se plod upotrebljava kao začin, kao dodatak...
Aniridija med. nedostatak dužice u oku....
Ani precedentis prošle godine....
Sve reči na slovo a