Skip to main content

Animus ivjurandi značenje

šta znači Animus ivjurandi

Na latinici: Definicija i značenje reči Animus ivjurandi (latinski animus injurandi)pravo: namera nanošenja uvrede, poruge.

Reč Animus ivjurandi sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (лат. анимус ињуранди) прав. намера наношења увреде, поруге.


Anihilirati poništiti, ukinuti, opovrći, opovrgavanje....
Anihilacija poništa-vanje, ukidanje, opovrgavanje. ...
Ani futuri iduće, naredne godine....
Anis bog. onajs, biljka čiji se plod upotrebljava kao začin, kao dodatak...
Aniridija med. nedostatak dužice u oku....
Ani precedentis prošle godine....
Sve reči na slovo a