Skip to main content

Animus nocendi značenje

šta znači Animus nocendi

Na latinici: Definicija i značenje reči Animus nocendi (latinski animus nocendi)pravo: namera pričinjavanja štete.

Reč Animus nocendi sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. анимус ноценди) прав. намера причињавања штете.


Anihilirati poništiti, ukinuti, opovrći, opovrgavanje....
Anihilacija poništa-vanje, ukidanje, opovrgavanje. ...
Ani futuri iduće, naredne godine....
Anis bog. onajs, biljka čiji se plod upotrebljava kao začin, kao dodatak...
Aniridija med. nedostatak dužice u oku....
Ani precedentis prošle godine....
Sve reči na slovo a