Skip to main content

Animus značenje

šta znači Animus

Na latinici: Definicija i značenje reči Animus (latinski animus) duh, duša; srce, osećanje, karakter; svest; nazor, mišljenje; samopouzdan^, odvažnost; namera, nakana; uno animo (latinski ipo animo) jednodušno, složno.

Reč Animus sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. анимус) дух, душа; срце, осећање, карактер; свест; назор, мишљење; самопоуздан^, одважност; намера, накана; уно анимо (лат. ипо анимо) једнодушно, сложно.


Anihilirati poništiti, ukinuti, opovrći, opovrgavanje....
Anihilacija poništa-vanje, ukidanje, opovrgavanje. ...
Ani futuri iduće, naredne godine....
Anis bog. onajs, biljka čiji se plod upotrebljava kao začin, kao dodatak...
Aniridija med. nedostatak dužice u oku....
Ani precedentis prošle godine....
Sve reči na slovo a