Skip to main content

Aniverzarija značenje

šta znači Aniverzarija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aniverzarija (latinski anniversarium) godišnjica, godišnja proslava, pomen i dr.

Reč Aniverzarija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. анниверсариум) годишњица, годишња прослава, помен и др.


Anihilirati poništiti, ukinuti, opovrći, opovrgavanje....
Anihilacija poništa-vanje, ukidanje, opovrgavanje. ...
Ani futuri iduće, naredne godine....
Anis bog. onajs, biljka čiji se plod upotrebljava kao začin, kao dodatak...
Aniridija med. nedostatak dužice u oku....
Ani precedentis prošle godine....
Sve reči na slovo a