Skip to main content

Anizeta značenje

šta znači Anizeta

Na latinici: Definicija i značenje reči Anizeta (fr. anisette) rakija začinjena ani-som, liker od anisa (onajsaž).

Reč Anizeta sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. анисетте) ракија зачињена ани-сом, ликер од аниса (онајсаж).


Anihilirati poništiti, ukinuti, opovrći, opovrgavanje....
Anihilacija poništa-vanje, ukidanje, opovrgavanje. ...
Ani futuri iduće, naredne godine....
Anis bog. onajs, biljka čiji se plod upotrebljava kao začin, kao dodatak...
Aniridija med. nedostatak dužice u oku....
Ani precedentis prošle godine....
Sve reči na slovo a