Skip to main content

Anizofilija značenje

šta znači Anizofilija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anizofilija (od grčke reči: a-, isos, phyllon list) bog. nejednaka veličina listova na istoj grani.

Reč Anizofilija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, исос, пхyллон лист) бог. неједнака величина листова на истој грани.


Anihilirati poništiti, ukinuti, opovrći, opovrgavanje....
Anihilacija poništa-vanje, ukidanje, opovrgavanje. ...
Ani futuri iduće, naredne godine....
Anis bog. onajs, biljka čiji se plod upotrebljava kao začin, kao dodatak...
Aniridija med. nedostatak dužice u oku....
Ani precedentis prošle godine....
Sve reči na slovo a